Sözcük Sayımı

Buraya text/paragraph yazın:Sonuç

Toplam Sözcük: 0 | Toplam Karakter: 0


Hakkında Sözcük Sayımı

Kelime ve harf sayıcı sistem,

Yukarıdaki alana saydıracağınız metni yapıştırın. Nekadar kelime ve harf olduğunu saysın